Profile for Sanasanasan
| |
Sanasanasan/SAN
2012-06-12

Clears: 0
Total score: 187,797,320
1 entries
  on 1 scoreboards.
Dodonpachi Daioujou Black Label
Arcade (2 Round)
A Exy187,797,32021/47
[pic]