niviv's score history for Zen-Ichi - Basic
Zen-Ichi
- Basic -
Player history for THC

PlatformShipStageScoreCommentEntered
PCSuzakuClear33,022,735 [vid] 2021-03-31